Onás

Onás

Modranské zvesti (MZ) sú mesačníkom mesta Modry. Vychádzajú na 24 plnofarebných stranách. Prinášajú najdôležitejšie informácie zo života v meste, mapujú dianie v oblasti školstva, kultúry, športu. Približujú činnosť a aktivity samosprávnych orgánov a pre podnikateľov a občanov vytvárajú priestor na inzerciu.
Distribúciu do poštových schránok obyvateľov Modry zabezpečuje
Slovenská pošta, a.s. - pobočka Modra.
MZ vychádzajú aj v plnofarebnej internetovej verzii a to na www.modra.sk

Mesačník nájdete aj na nasledovných miestach:
Redakcia MZ na Sokolskej 8,
Kultúrne centrum Modra, Sokolská 8
Kancelária 1. prvého kontaktu, Štúrova 59
Mestské informačné centrum, Štúrova 59
Mestský úrad Modra, Dukelská 38.
Redaktorka: Mgr. Jana Kuchtová
Grafik: Mgr.Art. Roman Benčurík
Vydavateľ: Kultúrne Centrum Modra (od 1.4.2021)