Onás

Onás

MODRANSKÉ ZVESTI (MZ) sú mesačníkom mesta Modry. Majú dlhoročnú históriu, vychádzajú od roku 1992, dnes na 24 plnofarebných stranách. Prinášajú najdôležitejšie informácie zo života v meste, mapujú dianie v oblasti školstva, kultúry, športu, občianskych združení. Približujú činnosť a aktivity samosprávnych orgánov. Pre podnikateľov a občanov ponúkajú inzertný priestor. Distribúciu do poštových schránok obyvateľov Modry zabezpečuje Slovenská pošta, a.s. - pobočka Modra. MZ vychádzajú aj v plnofarebnej internetovej verzii a v archíve na www.modra.sk Náhľady aktuálnych stránok nájdete i na facebookovom profile Modranských zvestí.

Mesačník nájdete:

Sídlo redakcie na Sokolskej 8 (budova KD Modra),
Kultúrne centrum Modra, Sokolská 8,
Kancelária 1. prvého kontaktu, Štúrova 59,
Mestský úrad Modra, Dukelská 38.

Redaktorka: Mgr. Jana Kuchtová                                                                                               
Grafik:
Mgr.Art. Roman Benčurík
Redakčná rada: Ing. Miriam Fuňová, Mgr. Zuzana Tichá, PhDr. Naďa Kovárová, JUDr. Ing. Vladimír Neuschl, Mgr.Art. Roman Benčurík.
Vydavateľ: Kultúrne centrum Modra (od 1. 4. 2021)