Prvýkrát v knižnici

Prvýkrát v knižnici

Chcete sa stať našimi čitateľmi?
Je to jednoduché...

3. kroky ako získať čitateľský preukaz

Ak vlastníte občiansky preukaz:
1. Stačí prísť do Mestskej knižnice v Modre na Sokolskej ul. 8 (Kultúrny dom, 1. poschodie.
2. Prineste si zo sebou občiansky preukaz alebo pas ak ste cudzinec.
3. Zaplatiť registráciu na 1 rok

Ak sa chcete stať detským čitateľom:

1. Stačí prísť do Mestskej knižnice v Modre na Sokolskej ul. 8 (Kultúrny dom, 1. poschodie.
2. Pani knihovníčka vám dá prihlášku pre detského čitateľa, ktorú vyplní a podpíše jeden z rodičov.
3. Zaplatiť registráciu na 1 rok

Predtým, ako sa stanete členom knižnice, je vhodné si preštudovať Knižničný a výpožičný poriadok a cenník služieb a poplatkov v priložených dokumentoch.