Služby

Služby

Výpožičné služby:

 • Absenčné požičiavanie kníh a časopisov (mimo knižnice)
 • Prezenčné požičiavanie kníh a časopisov – štúdium kníh a časopisov v priestoroch knižnice
 • Predlžovanie výpožičnej lehoty

Výpožičná lehota je nasledovná:

 • knihy 1 mesiac
 • časopisy 2 týždne
 • odporúčané čítanie 1 mesiac

Výpožičnú lehotu možno na požiadanie predĺžiť najviac dvakrát telefonicky alebo e-mailom.

Predĺženie výpožičnej lehoty nie je možné ak:

 • má čitateľ priestupky (nevrátené knihy, nezaplatené upomienky)
 • si dokument rezervoval iný čitateľ
Medziknižničná výpožičná služba 

Ak knihu, ktorú hľadáte knižnica nevlastní vo svojom fonde, prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby (MVS) Vám ju sprostredkujeme z inej knižnice v Slovenskej republike. Čitatelia knižnice podávajú žiadanku o výpožičku MVS osobne v Mestskej knižnici v Modre. MVS je platenou službou. 

Konzultačné a poradenské služby pri výbere literatúry

Práca na PC a prístup k internetu
Používatelia internetu v knižnici nemusia byť registrovanými čitateľmi. Práca na PC a prístup k internetu a tlačené výstupy sú spoplatnené podľa aktuálneho cenníka služieb a poplatkov. 

Reprografické služby

Kopírovanie z knižničného fondu a skenovanie

Pre deti a mládež:

 • organizácia podujatí pre materské školy
 • organizácia podujatí pre detské tábory
 • organizácia podujatí pre základné školy
 • organizácia podujatí pre stredné školy

Poskytovanie priestorov pre organizáciu podujatí súvisiacich s literatúrou a umením.
V prílohe nájdete cenník služieb a poplatkov Mestskej knižnice v Modre. V prípade doplňujúcich informácií nás kontaktujte e-mailom alebo telefonicky.