Priestory a služby

Priestory a služby

Kultúrne centrum Modra ponúka na prenájom pre rôzne typy kultúrno-spoločenských podujatí, seminárov, kurzov, predajných akcií a pracovných stretnutí, nasledovné PRIESTORY:

Kultúrny dom Ľudovíta Štúra, Sokolská č. 8:

 • Veľká sála s javiskom a balkónom - kapacita 297 miest na sedenie, prepojená s malou sálou priechodnými dverami
 • Malá sála vybavená zrkadlami na jednej stene, klavírom, prepojená s veľkou sálou priechodnými dverami
 • Foyer s možnosťou zriadenia vlastného bufetu
 • Šatňa pre návštevníkov
 • Kobercová miestnosť na prízemí, vybavená kobercom a zrkadlami na jednej stene, vhodná na recepcie, kurzy cvičenia a pod.
 • Kuchyňa a divadelná šatňa pre účinkujúcich s toaletou
 • Oddychová zóna v záhrade Kultúrneho domu

  Ďalej poskytujeme:
 • zvukovú a osvetľovaciu techniku
 • zapožičanie dataprojektoru a prenosného premietacie plátna
 • bezplatné wifi
 • stoly, stoličky, obrusy, iné dekorácie a inventár

Kino Mier, Kalinčiakova ulica č. 4:

 • Kinosála s foyer a šatňou pre návštevníkov (kapacita sedenia 220 miest)

V prílohe nájdete základný cenník prenájmov KC Modra. V prípade záujmu alebo doplňujúcich informácií nás neváhajte kontaktovať e-mailom alebo telefonicky.

V Kultúrnom dome Ľudovíta Štúra na Sokolskej ulici č. 8 v Modre, poskytujeme aj nasledovné SLUŽBY:

Výlepová služba - 15 plôch v meste Modra a časti  Modra Kráľová
Kopírovanie
čiernobielo a plno-farebne - formáty A4 a A3
Scanovanie

Tlač z USB kľúča

V prílohe nájdete základný cenník služieb KC Modra. V prípade doplňujúcich informácií nás kontaktujte e-mailom alebo telefonicky.

033/647 21 12
kontakt@kcmodra.sk