Mestská knižnica Modra, Sokolská 8, Modra

Spoznajte nás

vedúca knižnice

Renáta Kulifajová

knihovníčka

Tatiana Bucková

knihovníčka

Renáta Durbáková