späť na zoznam
S I R O T I N E C

3. 9. 2021

PIA

S I R O T I N E C

Miesto:Vajanského 77 a Dolná 34, Modra

Čas:15:00 - 22:00

Sirotinec v Modre vznikol ako „hniezdo záchrany“, útočisko pre siroty, deti bez domova a z chudobných rodín. Bol postavený podľa projektov známeho architekta Dušana Jurkoviča a stavali ho modrania, vďaka finančnej podpore, na ktorú sa zbieralo celé Slovensko. Iniciátorom myšlienky a jeho zakladateľom bol v roku 1913 evanjelický kňaz Samuel Zoch. Budova slúžila svojmu účelu do roku 1951. Nezničili ju ale ani dve svetové vojny. V súčasnosti je prázdna, pretože je potrebná jej rekonštrukcia. Budovu má v správe Cirkevný zbor ECAV v Modre. Vďaka jeho podpore poskytuje secesný sirotinec od roku 2017 útočisko aj mladým výtvarníkom. Raz ročne otvára svoje brány a stáva sa výstavným priestorom zo silným géniom loci. Iniciátorom a hlavným organizátorom tohto z roka na rok rozvinutejšieho site-specific projektu je umelecká skupina
S I R O T I N E C, ktorej členov spája práve toto miesto a ich vzťah k nemu. Témou 5. ročníka výstavy je Repetícia a Diferencia, na ktorú mladí umelci budú reagovať vo svojich novovzniknutých dielach nielen zo zreteľom na toto historické miesto, ale aj pod vplyvom vlastného prežívania stále aktuálnej celospoločenskej pandemickej situácie. Zastúpenými autormi okrem členov skupiny je ďalších 30 mladých výtvarníkov vybraných formou verejného open-call výberu. Špeciálnou hosťkou výstavy je Klaudia Kosziba. Brány Sirotinca sa otvoria v piatok 3.9 o 15:00. Výstavu otvorí kurátorka Lucia Kotvanová. Tohtoročný Sirotinec bude bohatší aj o sobotný sprievodný program v podobe súboru výtvarných performance niektorých vystavujúcich umelcov v areáli budovy a večerné premietanie výberu krátkych filmov študentov VŠMU v spolupráci s platformou DaFilms v priestoroch Lýcea – nezávislého centra pre kultúrne a vzdelávacie aktivity.

Trvanie výstavy : 3.9.2021 – 26.9.2021 2021
Miesto konania: Vajanského 77 (Sirotinec) a Dolná 34 (Lýceum)
Členovia skupiny S I R O T I N E C / Organizátori podujatia : Viktoria Gajdošová, Ivana Sapuová, Samuel G. Dzurek, Vivien Kvasnicová, Pavol Lipa, Timotej Kosmel, Michal Šulík

Vystavujúci autori:
Gréta F. Homzová, Radim Straka, Lila Gomboš, Kateřina Dobřanská, Laura Filáková, Lukáš Procházka, Marco Rapant, Matúš Novosad, Kasha Potrohosh, Gabriela Halas, Kateřina Durďáková, Patrik Hujo, Sarah Valovičová, Richard Hronský, Denis Braun, Sarah a Fanny Pekarčíkové (duo),Vendula Heřmanská, Jonáš Paučula, Matúš Kurdel , Andrej Grohoľ, Dorota Jedináková, Simon Jeništa, Ema Šútovcová, Celestína Minichová, Magdaléna Rybanská , Paula Gogola , Michaela Moravčíková, Sára Gottsteinová , Adam Kolčák

Špeciálny hosť výstavy: Klaudia Kosziba
Kurátorka výstavy: Lucia Kotvanová

Program:

Budova Sirotinca:
3.9.2021 15:00 - hudobný program: Future sound of Petržalka
3.9.2021 17:00 - otvorenie výstavy
3.9.2021 18:00 - hudobný program: Jablko Noci
3.9.2021 19:00 - hudobný program: Puf a Muf
3.9.2021 20:00 - hudobný program: Shallov.
3.9.2021 21:00 - hudobný program: Kristie Kardio

Budova Lýcea:
4.9.2021 15:00 - súbor výtvarných performance : Clear Collective
4.9.2021 16:00 - Workshop: Kundy Crew
4.9.2021 18:00 - hudobný program: Stroon
4.9.2021 19:00 - premietanie krátkych filmov študentov z VŠMU v Lýceu

Partneri podujatia : Nadácia ZSE, ECAV Modra, Lýceum Modra, KC Modra