späť na zoznam
Podvečer s poéziou

15. 6. 2017

ŠTV

Podvečer s poéziou

Miesto:Letná čitáreň pri KC Modra

Čas:19:00

V najnovšej básnickej zbierke Kvitnúca oskoruša autorka Ľubomíra Miháliková predstavuje lásku ako hodnotu čo spája a zbližuje v čase a priestore. Autorka spája obraznosť s prírodným svetom , rastlinstvom, stromami. Kvitnúca oskoruša vystupuje ako chránený, vzácny strom, známy svojou dlhovekosťou. Rastie aj v Modre. V básnickej zbierke sú viaceré variácie, symbolika archetypu mora, ale i skutočné prepojenie s morom. V Námorníckej balade autorka ponúka osobné a prežité okamihy, prepája a inšpiruje rytmom a hudbou. Zbierka je sprevádzaná originálnymi ilustráciami námorných máp. Hudobný hosť: Ján Ponka Duban s kapelou.