späť na zoznam
LÚČNICA

4. 12. 2022

NED

LÚČNICA

Miesto:Nemecký evanjelický kostol

Čas:17:00

Štvortýždňové obdobie adventu je pre veriacich najmä časom duchovnej prípravy a pokánia pred slávením Vianoc, radostnej spomienky na Narodenie Pána. Obdobie tichého zamyslenia aj radostného očakávania je umocnené aj hudbou, ktorá nás obklopuje a povznáša, a tak aj spevácky zbor a orchester Umeleckého súboru Lúčnica pripravili Adventné koncerty, na ktorých uvedú sakrálne i svetské diela, ktoré duchovne oblažia poslucháča. V dielach svetových i domácich autorov nájdeme zbožnosť, oslavnosť, pokoru i radosť, zaznejú a cappella zborové sakrálne skladby, hráči sa predstavia na netypických hudobných nástrojoch – na cimbale, fujare a panovej flaute, rozozvučia sa husle a zaspievajú mladí ľudia obdarení láskou k spevu.

Účinkujú:
Spevácky zbor a orchester Umeleckého súboru Lúčnica
Zuzana Weiserová – soprán
Marek Janko – organ
Martin Sleziak – umelecký vedúci orchestra
Elena Matušová – dirigentka 
Dĺžka programu: 1 hodina bez prestávky

kedy: 4. decembra 2022 / 17:00 h
kde: Nemecký evanjelický kostol v Modre
vstupné: 12€ v sieti Ticketportal, alebo v kancelárii KC v Modre, kontakt@kcmodra.sk, 033/647 21 12