späť na zoznam
KNIŽNICA OTVORENÁ!

8. 2. 2021

PON

KNIŽNICA OTVORENÁ!

Miesto:Mestská knižnica v Modre

Čas:9:00 - 16:00

Mestská knižnica v Modre je pre vás aj naďalej otvorená v obmedzenom režime (každý utorok a štvrtok od 9.00 do 16.00). Môžete prísť vrátiť vypožičané knihy a vybrať si nové. Ostatné služby ako práca s PC a internetom, možnosť študovať v knižnici a tiež využívať detskú čitáreň na voľnočasové aktivity budú pozastavené! 

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu, odporúčame knihy pred vyzdvihnutím objednať tel. 033 55 86 623 / 0910 999 793, alebo prostredníctvom e-mailu kniznica@kcmodra.sk

Online katalóg Mestskej knižnice v Modre nájdete na: https://kniznica.kcmodra.sk/
Prosíme, aby ste aj naďalej dodržiavali hygienické usmernenia a vstupovali do priestorov knižnice podľa dole uvedených pokynov knihovníčok.

Pre vstup prosím využite bočný vchod zo Sokolskej ulice č.8.
1
. Do priestorov knižnice môže vstúpiť len osoba, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu, alebo antigénového testu, príp. osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace.  Bez testu môžu vstúpiť dôchodcovia nad 65 rokov, deti do 10 rokov.
2. Vstup len s rúškom, alebo iným spôsobom prekrytými dýchacími cestami. Dezinfikujte si prosím ruky, alebo si nasaďte rukavice.
3. Maximálny počet v priestoroch knižnice 2 osoby alebo jedna rodina. (Odporúčame obmedziť vstup s deťmi).
4. Obmedzte svoj čas strávený v knižnici len na nevyhnutý pre výber kníh a potrebnú administratívu.
5. Prosím rešpektujte ďalšie usmernenia zamestnancov knižnice.

O všetkých zmenách, ktoré budú podmieňovať vstup do knižnice a zmenách otváracích hodín vás budeme včas informovať na www.kcmodra.sk
Ďakujeme!
Tešíme sa na vašu návštevu.
KC tím