späť na zoznam
KNIŽNICA OTVORENÁ!

8. 2. 2021

PON

KNIŽNICA OTVORENÁ!

Miesto:Mestská knižnica v Modre

Mestská knižnica v Modre je pre vás otvorená v obmedzenom režime:
utorok  9.00  - 16.00 
vo štvrtok  9.00  - 18.00
(predĺžené otváracie hodiny)

Môžete prísť vrátiť vypožičané knihy a vybrať si nové. Ostatné služby ako práca s PC a internetom, možnosť študovať v knižnici a tiež využívať detskú čitáreň na voľnočasové aktivity sú zatiaľ pozastavené! 
Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu, odporúčame knihy pred vyzdvihnutím objednať tel. 033 55 86 623 / 0910 999 793, alebo prostredníctvom e-mailu kniznica@kcmodra.sk

Online katalóg Mestskej knižnice v Modre nájdete na: https://kniznica.kcmodra.sk/
Prosíme, aby ste aj naďalej dodržiavali hygienické usmernenia a vstupovali do priestorov knižnice podľa dole uvedených pokynov knihovníčok.

Pre vstup prosím využite bočný vchod zo Sokolskej ulice č.8 a riaďte sa prosím nasledovnými pravidlami:
1
. Do priestorov knižnice môže vstúpiť len osoba, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu, alebo antigénového testu, príp. osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace.  Bez testu môžu vstúpiť dôchodcovia nad 65 rokov a deti do 10 rokov.
2. Vstup len s rúškom resp. s respirátorom
3. Dezinfikujte si prosím ruky, alebo si nasaďte rukavice.
4. Maximálny počet v priestoroch knižnice 2 osoby alebo jedna rodina. (Odporúčame obmedziť vstup s deťmi).
5. Obmedzte svoj čas strávený v knižnici len na nevyhnutý pre výber kníh a potrebnú administratívu.
6. Prosím rešpektujte ďalšie usmernenia zamestnancov knižnice.

O všetkých zmenách, ktoré budú podmieňovať vstup do knižnice a zmenách otváracích hodín vás budeme včas informovať na www.kcmodra.sk
Ďakujeme!
Tešíme sa na vašu návštevu.