späť na zoznam
Ekumenický ples

8. 2. 2020

SOB

Ekumenický ples

Miesto:Kultúrny dom Modra

Čas:19:00

Ekumenický ples je radostnou oslavou a plesaním nad krásou a plnosťou života, ktorý nám ako dar dáva náš Kráľ a Stvoriteľ, nebeský Boh. Ekumenický ples organizuje skupina ľudí z rôznych kresťanských cirkví a pozýva každého, bez ohľadu na cirkevné pozadie alebo vierovyznanie.

Vstupné 37€
viac informácií na: ekumenickyples.sk