späť na zoznam
Divadlo na tahu: Protest

27. 11. 2019

STR

Divadlo na tahu: Protest

Miesto:Kino Mier Modra

Čas:19:00

DIVADLO NA TAHU z Prahy... 

V priestoroch modranského kina uvedie divadlo menej známu hru Václava Havla, Protest z roku 1978. Podpísať, či nepodpísať? Divadelná aktovka o zložitej otázke s ešte zložitejšou odpoveďou, o dileme, ktorá pretrváva a patrí k typickým témam dramatickej tvorby Václava Havla. 

Divadlo na tahu vzniklo z iniciatívy Andreja Kroba, javiskového technika Divadla na zábradlí, ktorý sa rozhodol naštudovať Žobrácku operu, novú hru svojho priateľa, zakázaného dramatika Václava Havla. So skupinou kamarátov ju tajne naskúšal a 1. 11. 1975 uviedol v sále hostinca U Čelikovských v Horních Počernicích. Nasledovali policajné represie voči autorovi, súboru aj divákom. Divadlo vyšlo z ilegality až po novembri 1989 a jeho činnosť sa stala intenzívnejšou. Súbor a jeho inscenácie prijalo pod svoju strechu Divadlo Na zábradlí, kde divadlo pokračovalo vo výlučne havlovskej dramaturgii. 

Divadelná hra je súčasťou projektu 89-Ty

Za podporu projektu ďakujeme Bratislavskému samosprávnemu kraju. 

Archív podujatia