späť na zoznam
FORUM THEATRE

9. 12. 2022

PIA

FORUM THEATRE

Miesto:Lýceum, Dolná 24, Modra

Čas:18:00

Presahy o.z. spolu s Nadáciou Milana Šimečku vám ponúkajú zaujímavú možnosť zúčastniť sa divadelného predstavenia, ktorého dej budete mať možnosť kreovať aj vy.

Divadlo fórum je inovatívna forma divadla, ktorá umožňuje nadviazať dialóg hercov s divákmi a podnecuje ich premýšľať o možných riešeniach každodennej diskriminácie. Hercami v tejto hre sú ľudia žijúci na Slovensku, ale aj cudzinci a cudzinky. Divadlo fórum má za cieľ posilniť hlasy všetkých, ktorí týmto trpia. Kreatívnym spôsobom poskytuje priestor všetkým, ktorých hľadanie riešenia zaujíma. A spoločne nachádzame spôsoby ako vo svojich komunitách môžeme zmeniť našu realitu. Predstavenie sa venuje téme domáceho a rodovo podmieneného násilia.

kedy:  9. decembra 2022 /  18.00
kde: Lýceum, Dolná 24, Modra
vstupné: dobrovoľné

Diana Jandorfová
Presahy, o.z.
0917 382 522
www.presahy.sk
https://www.facebook.com/lyceummodra