späť na zoznam
Deň otvorených modranských záhrad

15. 6. 2019

SOB

Deň otvorených modranských záhrad

Miesto:Modra

Čas:11:00 - 20:00

Pozývame Vás na jedinečné podujatie Deň otvorených modranských záhrad, ktoré sa uskutoční dňa 15.júna 2019 v čase od 11,00 do 20,00 hodiny.

Otvorené a sprístupnené budú záhrady v rôznych častiach mesta Modry, na Kráľovej, Panskom chodníku, na Hlinách či v Harmónii. Navštíviť môžete tiež záhrady v odľahlejších častiach nášho mesta a spoznať jeho nové zákutia. Tohtoročná téma Prírodná záhrada II, nadväzuje na aktuálne trendy súčasného smerovania záhradnej tvorby a rozvíja tému zdravého a šetrného životného štýlu. Prezentuje tvorbu záhradného priestoru, inšpirovanú lokálnymi prírodnými podmienkami a jeho nadväznosť na okolitú krajinu. Počas podujatia budú sprístupnené prírodné záhrady ocenené certifikátom Prírodná záhrada od rakúskej ekologickej organizácie Natur im Garten, ako aj záhrady ocenené návštevníkmi v predchádzajúcich ročníkoch ako Najkrajšia záhrada roku 2016, 2017 a 2018. Príjemným spestrením putovania po záhradách bude sprievodný program či občerstvenie z domácej kuchyne, degustácie modranských vinárov v záhradách. Informačné a propagačné materiály – letáky s popisom jednotlivých záhrad a orientačný plán s označením ich miesta a ponúkanými aktivitami si môžete vyzdvihnúť v Záhradách č. 1, č.9, č.10 a č.11. Zapojiť sa tiež môžete do zlosovateľnej ankety s cenou pre majiteľa záhrady o najkrajšiu na-vštívenú záhradu roku 2019. Bude vylosovaný a odmenený aj návštevník podujatia. Odporúčame pre návštevníkov prísť na akciu čo najskôr po otvorení a premiestňovať sa medzi záhradami ekologicky – na bicykli. Okruh putovania je značne rozsiahly a bola by škoda nepokochať sa čo najväčším počtom otvorených záhrad v najkrajšom období roka. Podujatie je súčasťou celoeurópskeho podujatia Víkend otvorených parkov a záhrad. Organizované je pod záštitou Národného Trustu n.o. a Víkendu otvorených parkov a záhrad a finančne ho podpo-rilo Mesto Modra, REVIA Malokarpatská komunitná nadácia a EkoGarten s.r.o. Deň otvorených modranských záhrad je zaradený medzi európske podujatia, ktoré organizuje Ministerstvo kultúry Francúzskej republiky.

https://rendezvousauxjardins.culturecommunication.gouv.fr/

Informácie o podujatí získate tiež na FB – Otvorené záhrady Modra, alebo stránkach www.otvorenemodranskezahrady.sk , www.vopz.sk

Tešíme sa na stretnutie v modranských záhradách.