späť na zoznam
Adventný čas s DFS Magdalénka

13. 12. 2020

NED

Adventný čas s DFS Magdalénka

Miesto:on-line

Čas:15:00

Malí koledníci boli nositeľmi Dobrej noviny o narodení Ježiška nie len tu u nás v okolí Modry, ale na celom území Slovenska. Do domácností prichádzali tak chlapci s pastierskymi vianočnými hrami, ako aj dievčatá so spevmi popod okná, vinšami a želaním šťastlivých a pokojných sviatkov.  Členovia DFS Magdalénka z Modry si pre Vás pripravili 4 pásma tradičných známych a i menej známych kolied a vinšov z rôznych regiónov Slovenska. Zaznejú v podaní speváckych skupín, sólistov aj detskej ľudovej hudby. Každú adventnú nedeľu odznie jedno hudobné pásmo, ktoré si môžete neskôr pozrieť aj TU:

I. adventná nedeľa

II. adventná nedeľa


III. adventná nedeľa

IV. adventná nedeľa

Koleda zahŕňa piesne spievané vo vianočnom období, ale zahŕňa aj hovorené vinše a želania hojnosti. Koledou sa nazývala aj obchôdzka spojená so spevom a vinšovaním, ale aj odmena, ktorú koledníci dostávali od navštívených rodín. Koledovanie, tak ako aj iné tradície, sú vždy viazané na danú komunitu a región a preto majú v každom kultúrnom priestore svoje špecifiká. Napriek jednotným motívom ohlasovania narodenia Ježiša, sú formy koledovania rôzne. V niektorých regiónoch sa zameriavajú na pastiersku tematiku, niekde na trojkráľovú, inde sa rozvíja biblický príbeh Adama a Evy, Herodesa, či príbeh svätej Doroty. 

Želáme Vám pokojné prežitie adventu a vianočných sviatkov.

Vaše Kultúrne centrum Modra a deti z DFS Magdalénka.