Výpožičné hodiny knižnice

Výpožičné hodiny knižnice

Mestská knižnica v Modre je menšou verejnou knižnicou, ktorá slúži najmä obyvateľom z Modry a okolitých obcí. Je súčasťou Kultúrneho centra v Modre a sídli v Kultúrnom dome. 

Knižnica /pre deti, mládež a dospelých 

pondelok / 9:00 - 17.00 h 
utorok / 9:00 - 17.00 h 
streda / 10:00 - 19:00 h
štvrtok / 9:00 - 18.00 h 
piatok / 9:00 - 17.00 h 

Letná čitáreň

bude sprístupnená od 15. júna do 15. septembra 2017

jún 2017 
streda / 9:00 - 20.00 h 
štvrtok / 9:00 - 20.00 h 
piatok / 9:00 - 20.00 h

júl - september 2017
streda / 9:00 - 20.00 h
štvrtok / 9:00 - 20.00 h
piatok / 9:00 - 20.00 h


Nové tituly v knižnici 
Na jeseň 2017 sme opäť nakúpili množstvo nových a zaujímavých kníh. Vďaka finančnej podpore z Fondu na podporu umenia (FPU) sme doplnili fond o 318 nových titulov, románov, monografií, detských kníh, detektívok i literatúru pre žiakov a študentov.  Tešíme sa na vašu návštevu aj v roku 2018.