späť na zoznam
Cestou necestou

30. 11. 2017

ŠTV

Cestou necestou

Miesto:Historická radnica Modra

Čas:v sobotu od 15:00 do 18:00

Pozývame vás na výstavu mladého slovenského dizajnu do historickej radnice v Modre (Štúrova 54). Spoločným prvkom vystavujúcich autorov je využitie tradičných remeselných postupov, ktoré v našom regióne po niekoľko desaťročí rozvíjajú tradičné výrobné fabriky, manufaktúry, či dielne. Otvorenie výstavy sa bude konať vo štvrtok 30.11. 2017 o 17.00 h. 

Autori / ateliéri: ALLT studio, Crafting Plastic, Zuzana Zmetáková, modranska

Výstava bude pre verejnosť otvorená vždy v sobotu od 15.00 do 18.00 h a počas vianočných trhov Vianočné zastavenie (15. a 16. 12. do 20.00 h). Počas týždňa Vám ju radi sprístupníme na objednávku (tel. 033 647 21 12).

O VÝSTAVE:
Nomádska výstava Cestou Necestou má okrem samotnej prezentácie súčasného dizajnu snahu vzdelávať a obohacovať kultúrny kolorit aj v miestach mimo centra. Prezentuje a ponúka publiku Bratislavského samosprávneho kraja možnosť stretnúť sa s mladým slovenským dizajnom, ktorý vzniká práve v tomto regióne.

Prístup k tvorbe alebo k práci je kľúčovým pre výber autorov, ktorí sú prezentovaní na tomto projekte. Jednotlivé prístupy sú síce rozličné, no príprava a koncipovanie jednotlivých artefaktov majú podobnú genézu postupov, ako aj určitú "auru" diel. Akoby bolo vidieť na týchto artefaktoch prácu, ktorá bola urobená ešte predtým, ako diela vznikli. Dá sa "alla prima" na "papier" vymýšlať tvar, koncipovať ideu či princíp, ale iba kontinuálna práca, skúsenosti s materiálom, ale aj rozhľad, môžu vytvoriť dielo, ktoré existovalo ešte predtým, ako sa dostalo do tej finálnej podoby, na ktorú sa teraz môžte pozerať. Dalo by sa povedať, že okrem diela vystavujeme proces, nové matriály, nové prístupy, nový historický kontext. Aby som ozrejmil túto tézu, použijem príklad Crafting Plastics Studio, ktorí na výstave prezentujú sériu okuliarov. Vystavujú aj proces, ale aj samotný bio-plast, ktorý je ich autorským plnohodnotným dielom, a ktorý má možno v podstate oveľa väčšie pole využitia, ako finálny produkt.
Liate kovové objekty Śtefana Noska sú liate do ytongových foriem, ktoré vznikli iba vďaka skúsenosti a overovaniu si rôznych materiálov a netradičných postupov, a to len vďaka systematickej práci. Podobne textílie Zuzany Zmatekovej boli vytvorené pomocou interaktívnej aplikácie, ktorá vznikla vďaka jej uvažovaniu a možnostiach generovania nových vzorov.
Výstava by sa teda dala zadefinovať do troch rámcov. Tými sú: rámec použitia novej materiality, rámec historického kontextu a rámec pred-produkčný, alebo forgone produkcia. Do rámca historického kontextu spadajú autori Anita Nemkyová a modranska, do rámca použitia novej materiality autori Crafting Plastics Studio, Mejd Studio, ALLT a do rámca pred-produkcného alebo forgone produkcie zapadá pristup Zuzany Zmatekovej.

VYSTAVUJÚCI
Pre štúdio ALLT, ktoré založili Peter a Elena Simoník, je charakteristický prístup v tvorbe v hesle less is more a ponechanie stavu produktu v jednoduchej forme. Inšpirujú sa vybratým materiálom a navrhujú interiérové doplnky s príbehom a odkazmi na kultúrnu históriu. Okrem iného využívajú materiál hi-macs, z ktorého vytvorili stolík pre Zvolenský zámok a prstene, ktorým výber materiálu dodal charakter kameňa.

Anita Nemkyová sa venuje tvoreniu kožených doplnkov, ktoré v sebe nesú spojenie krásy z objavovania ženského tela a tradičného spôsobu spracovania kože. Kolekcia Alien v sebe prináša prienik medzi predstavami, vzormi a spomienkami. Každý kus z kolekcie nesie meno po ženskej imaginárnej nositeľke, čo umožňuje dotvorenie príbehu podľa individuálneho štýlu. Práca Nemkyovej priamo prihliada na proporcie ženského tela, využíva minimalistickú farebnosť a získava futuristický charakter.

Crafting plastics! Studio bolo založené produktovými dizajnérmi Vlastou Kubušovou a Miroslavom Králom. Z bioplastov vytvárajú jedinečné okuliare jemnej farebnosti, ktoré sú vo svojej forme redukované na základné elementy. Výberom časti oblečenia naznačujú, že ekologický progres v podobe využitia rozložiteľných materiálov v dizajne by mal byť viac viditeľný a vnímateľný.

Mejd Studio, ktoré tvoria Katarína Beličková a Štefan Nosko, vo svojej tvorbe prikladá dôraz na miestne tradície a techniky v produktovom dizajne. Autori skúmajú ako prepojiť funkčnosť s estetickou stránkou a pridávajú pridanú hodnotu v podobe ideí, príbehov a odkazov na iné oblasti spoločenského diania a života ľudí. Hlavným zámerom autorov je vytvárať objekty všedného života, inšpirovať sa čistou jednoduchosťou a dosahovať nevšedné výstupy. V rámci projektu Loading vytvorili svietidlo Well light, v ktorom sa prepojil ich záujem o lokálnu tradíciu a súčasný dizajn.

modranska sa zaoberá tvorbou ručne robenej úžitkovej keramiky, a to hlavne modranskej majoliky a kameniny. V spolupráci s modranskými remeselníkmi a dizajnérmi z celého Slovenska oživuje tradičné tvary a vzory, vymýšľa nové návrhy a vytvára tak originálnu, modernú keramiku zachovávajúcu tradície a krásu starej hrnčariny.

Zuzana Zmateková sa vo svojej tvorbe zaoberá dopadom nových médií na naše estetické vnímanie. Spoločne s Matejom Fándlom stojí za projektom Data tex-styles, kde prepojila a technológiu s výtvarnými hodnotami a programovaním a vytvorila unikátnu kolekciu špecifických textilných potlačí. Častými prvkom v jej tvorbe sú linky a štruktúra. Námetom sa pre ňu stáva aj jej obytný priestor, ktorý ďalej posúva a výsledkom je vizuálne príťažlivý obraz.

Kurátor projektu: Juraj Rattaj